Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Vintage opaline glasses

A small 1960's - 1970's vintage collection from opaline glasses, vases and ashtrays.Left. Excellent vase from Italian Carlo Moretti. See full description here.
Center. Red Murano glass vase from satine opaline glass. Maybe from Italian Carlo Moretti. . In excellent vintage condition. Its 25.5cm height. 69€Left. Lovely green bowl from satine opaline. Probably Murano Italy 1960’s. In excellent vintage condition. Its 14.5cm height and the upper opening is 13.9cm. 35€
Right. Green vase from satine opaline. Probably Murano Italy 1960’s. In excellent vintage condition. It’s 25cm height. 39€

Left. Red opaline vase from the Swedish glass maker Elme. In excellent vintage condition. Its 25cm height. 45€
Center. Very beautiful Italian opaline glass vase. In excellent vintage condition. Its 23cm height. 59€
Right. Cherish red opaline vase with clear glass base. In excellent vintage condition. Its 26cm height. 29€

Top left. Red 1970's opaline vase by the German company Alferd Taube. Its height is 20cm and 7cm diameter base. 39euro
Κόκκινο ανθοδοχείο οπαλίνα 1970’s της γερμανικής εταιρίας Alferd Taube. Έχει ύψος 20εκ και διάμετρο βάσης 7εκ. 39€
Top right. 1960's Italian crystal jug of red opal. With label. Height 19cm.  29 euro
 1960’s Ιταλικό κρυστάλλινο κανατάκι από κόκκινη οπαλίνα. Με την ετικέτα του. Ύψος 19εκ. 29€

Ashtray from red opaline. 1960's in excellent condition. Probably Murano. Dimensions 12.5x 5.8 height. Sold
Τασάκι από κόκκινη οπαλίνα. 1960’s σε άριστη κατάσταση. Πιθανόν είναι Murano. Διαστάσεις 12,5χ 5,8 ύψος. Sold

Τασάκι με πράσινη οπαλίνα. Sold
 Ashtray with green opaline. Sold

Δεν υπάρχουν σχόλια :